wave furniture
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
notification

اولین مسابقه طراحی دکوراسیون آنلاین با ۱۰۰ میلیون جایزه نقدی

ورود به اتاق پیش نمایش
wave furniture

نفر اول ............ ۳۰ میلیون تومان

نفر دوم ............ ۱۵ میلیون تومان

نفر سوم ............ ۱۰ میلیون تومان

نفر چهارم ............ ۸ میلیون تومان

نفر پنجم ............ ۶ میلیون تومان

نفر ششم ............ ۵ میلیون تومان

نفر هفتم ............ ۴ میلیون تومان

نفر هشتم ............ ۳ میلیون تومان

نفر نهم ............ ۲ میلیون تومان

نفر دهم ............ ۱ میلیون تومان

designing

مسابقه طرح برتر دی وای هوم

این مسابقه در مدت ۲۸ روز برگزار می شود. شما ۲۱ روز زمان دارید تا طرح های خود را برای ما ارسال کنید. هر هفته روز جمعه ۲۰ طرح برتر انتخاب می شود و در استوری اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد. از تاریخ ۲۶ مهر تا ۱ آبان به مدت ۶ روز زمان رای دهی به طرح های راه یافته به مرحله نهایی است که شما می توانید با ارسال لینک طرح تان به اطرافیان خود تعداد رای خود را افزایش دهید. به طراحان ۱۰ طرح برتر انتخاب شده توسط کاربران به ترتیب بیشترین آرا، جوایز اهدا خواهد شد.

speaker